12940968_1126617937402382_846426591_o

იოვაშვილი თამარ

 

დაბადების თარიღი-1966.06.01. დაამთავრა  ი.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი ზოგადი ფიზიკის სპეციალობით.ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას.2011 წელს დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის’’.