უსახლკაროების რეგისტრაციის ღონისძიება : ყოფილი სამხედრო გაწვევის პუნკტი