სოციალური მხარდაჭერა უსახლკაროებს

განაცხადი პროექტზე   ორგანიზატორი (ები)  (ცნობები იურიდიული პირი შესახებ: რეგისტრაცია, ხელმძღვანელი, საბანკო რეკვიზიტები, საკონტაქტო მისამართები)   «უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის» საქართველოს

Read more

სახით უსახლკაროებისაკენ

პროექტის  განაცხადი ორგანიზატორი(ები) (ცნობები იურიდიული პირის შესახებ: რეგისტრაცია, ხელმძღვანელობა, საბანკო რეკვიზიტები, საკონტაქტო მისამართები) ’’უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის’’, საქართველოს რესპუბლიკა არასამთავრობო,  არაკომერციული

Read more